Okresný výbor slovenského zväzu chovateľov

00052515
Okresný výbor slovenského zväzu chovateľov
Hviezdoslavova 475/28,  905 01 Senica
Senica
01.05.1982
22.01.2008
Organizačná jednotka združenia
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti ostatných členských organizácí i. n.
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
nezistený počet zamestnacov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.